Acta Militaria Mediaevalia. Vol. VI

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Rzeszów University, Historical Museum in Sanok

Kraków-Rzeszów-Sanok 2010

ISSN 1895-4103

 

Piotr Świątkiewicz

Militaria ze średniowiecznego grodziska w Raciążu

Militaria from the medieval stronghold in Raciąż

 

Lech Marek, Paweł Konczewski

Oblężenie i upadek zamku Karpień. Interpretacja źródeł archeologicznych

The siege and downfall of castle Karpień. The interpretation of archaeological records

Appendix: Beata Miazga

Wyniki badań rentgenofluorescencyjnych fragmentu lufy z zamku Karpień

 

Carl Pause

Weapons and military equipment from the Burgundian siege of Neuss in 1474-1475

Militaria z burgundzkiego oblężenia Neuss w latach 1474-1475

 

Tomasz Stępnik

Militaria z późnośredniowiecznego gródka stożkowatego i osady w Żernikach-Jaryszkach

Militaria from late medieval motte and settlement In Żerniki-Jaryszki

 

Andrzej Janowski

Dwie ostrogi z zaczepami haczykowato zagiętymi do wnętrza z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej

Two hooked spurs from the village Pień in Chełmno Land

 

Piotr Pudło, Mariusz Rychter

Z zachodu na wschód czy ze wschodu na zachód? Kilka uwag na temat zdobionego jelca z Kamienia Pomorskiego

From the West to the East, or the other way round? A few remarks on the ornamented cross-guard from Kamień Pomorski

 

Marcin Glinianowicz

Zasłona typu „psi pysk” ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

A “dog-head” visor from the collection of the Museum of the Polish Army in Warsaw

 

Jerzy Kuśnierz

Wybrane militaria późnośredniowieczne w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych południowej Lubelszczyzny

Chosen late medieval militaria in the museums’ inventory and private collections in Southern Lublin Region

 

Marlena Izabela Spannbauer

Przedstawienie zbrojnego na kaflu z grodziska w Konarzewie

An interesting presentation of the armed man on a tile from the stronghold in Konarzew

 

Arkadiusz Michalak, Piotr Wawrzyniak

Puginał tarczowy w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Poznaniu – ikonografia i archeologia

The rondel dagger in late medieval and early modern Poznań – iconography and archaeology

 

Olgierd Ławrynowicz

O zapomnianym puginale z Grochowalska

About a forgotten dagger from Grochowalsk

 

KRONIKA

CHRONICLE