Acta Militaria Mediaevalia. Tom V

Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Historyczne w Sanoku

Kraków-Sanok 2009

ISSN 1895-4103

 

Andrzej Kuczkowski

Magiczno-religijne elementy sztuki wojennej u Słowian Zachodnich wczesnego średniowiecza

Magic and religious elements of war art of the early middle ages Western Slavs

 

Paweł M. Rudziński

Tarcza we wczesnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim. Od plemienia do państwa

Shield in early medieval Poland on the background of the European warfare. From tribal times to early state

 

?????? ?. ?????? / Sergej Yu. Kainov

??????????? ????? ????? ?? ????????

Sword’s scabbard chapes from Gn?zdovo

Trzewiki pochew mieczy z Gn?zdova

 

Andrzej Janowski

Grawerowane misy brązowe – zapomniane źródła ikonograficzne do dziejów uzbrojenia w średniowieczu

Engraved bronze bowls – the lost iconographical sources to the history of armour in the Middle Ages

 

Robert Heś

Początki broni palnej w Zgorzelcu (Görlitz) 1393-1420

The beginnings of the firearms in Zgorzelec (Görlitz) 1393-1420

 

Marlena Izabela Spannbauer, Piotr Strzyż

Militaria średniowieczne z badań archeologicznych na terenie zamku w Rawie Mazowieckiej

Medieval militaria from the archaeological research of the castle in Rawa Mazowiecka

 

Piotr Pudło, Sławomir Słowiński

Jelec miecza z Podzamcza w Szczecinie

The sword’s cross-guard from Podzamcze in Szczecin

 

???? ?. ??????? / Yurij A. Kulešov

????? ??????? ?????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????

New find of antropomorphic mask from the territory of Russian Federation

Nowe znalezisko antropomorficznej maski z terenu Federacji Rosyjskiej

 

Olgierd Ławrynowicz

Nowo odkryty kapalin z Włocławka na tle porównawczym

Newly discovered kettle hat from Włocławek on the comparative background

 

Arkadiusz Michalak, Piotr Wawrzyniak

Między bronią a narzędziem, czyli w co przekuto miecz ze Świebodzina?

Between a weapon and a tool or in to what was Świebodzin’s sword reforged

Aneks: Zdzisław Hensel

Omówienie wyników badań „miecza” ze Świebodzina

 

Alan Williams

The metallurgy of brigandines from Szczerba and Kempten

Metalurgia brygantyn ze Szczerby i Kempten

 

Marcin Glinianowicz, Piotr N. Kotowicz

Puginał nożowy z miejscowości Burdze koło Stalowej Woli

The dagger from Burdze near Stalowa Wola

 

Janusz Firlet

Dwa groty (koronki) kopii turniejowych z badań na Wawelu

The two coronals of the tournament lances from the researches in Wawel

 

DYSKUSJE I POLEMIKI

DISCUSSIONS AND POLEMICS

 

KRONIKA

CHRONICLE