Acta Militaria Mediaevalia. Tom XIV

Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Historyczne w Sanoku

Kraków-Sanok-Wrocław 2018

ISSN 1895-4103

 

Sławomir Wadyl

Ostrogi z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z kręgu zachodniobałtyjskiego. „Nowe” źródło do studiów nad początkami wczesnego średniowiecza

 

Raffaele D’Amato, Dragana Lj. Spasić-Đurić

Hełm frygijski w Bizancjum: archeologia, ikonografia i nowe znaleziska z Braničeva

 

Tobias Schoo

Przedstawienia mieczy w heidelberskim „Zwierciadle Saskim”, czyli o wpływach kultury materialnej na sztukę średniowiecza

 

Mamuka Tsurtsumia

Buława w średniowiecznej Gruzji

 

Alan Williams, Tomaž Lazar

Kolekcja średniowiecznych mieczy z Narodowego Muzeum Słowenii – badania metalograficzne i testy twardości

 

Marco Vignola

Lamerie, Coraze, Corazine: zbroje kryte we włoskich źródłach pisanych i znaleziskach archeologicznych (XIII-XV wiek)

 

Arkadiusz Michalak

Tajemnica ukryta za głowami bestii. Uwagi o chronologii szczególnego typu średniowiecznego puginału

 

Grzegorz Żabiński, Mateusz Biborski, Marcin Biborski, Janusz Stępiński, Ewelina A. Miśta-Jakubowska

Późnośredniowieczna lub wczesnonowożytna żelazna lufa hakownicy z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku

 

Andrzej Janowski

Grot włóczni z okresu karolińskiego ze Zdrojów w gminie Węgorzyno

 

Piotr N. Kotowicz, Grzegorz Śnieżko

Unikatowy trzewik pochwy miecza z Mielnika nad Bugiem na Podlasiu

 

Arkadiusz Michalak

Kolejna głowica miecza w typie B ze Środkowego Nadodrza. Obserwacje na marginesie znaleziska z Niesulic, pow. świebodziński

 

 

Michał Wojenka

Średniowieczny nóż wraz z okuciem pochwy z okolic Jaroszowca

 

Piotr N. Kotowicz

Wczesnośredniowieczne żeleźce czekana ze Srogowa Górnego, pow. sanocki

 

Zbigniew Misiuk, Piotr Strzyż

Głowica miecza z miejscowości Boratyniec Lacki na Podlasiu

 

Jonathan Tavares

Medieval arms and armor at the Art Institute of Chicago

 

Arkadiusz Michalak

Jubileusz 70-lecia urodzin dr. Włodzimierza Kwaśniewicza

 

Arkadiusz Michalak

Rezerwuar broni władców Albionu. Uwagi na marginesie książki Thoma Richardsona „The Tower Armoury in the Fourteenth Century”, Leeds 2016, Royal Armouries, pp. 254, 40 figures, 30 plates