Acta Militaria Mediaevalia. Vol. XI

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Wrocław University, Museum of Folk Architecture in Sanok, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok-Wrocław 2015

ISSN 1895-4103

 

Georgios Kardaras

The nomadic art of war. The case of the Avars

Sztuka wojenna koczowników. Przypadek Awarów

 

Raffaele D’Amato

Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to the 12th centuries

Stare i nowe źródła do dziejów wschodniorzymskich hełmów z IX-XII wieku

 

Mamuka Tsurtsumia

Medieval Sword and Sabre from the Georgian National Museum

Średniowieczny miecz i szabla z kolekcji Gruzińskiego Muzeum Narodowego

 

Marcin Engel

Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z miejscowości Stulichy, pow. węgorzewski

Early Medieval Sword Scabbard Chape from Stulichy, Węgorzewo district

 

Keith A. Dowen

An Early Medieval Sword in the Wallace Collection

Wczesnośredniowieczny miecz ze zbiorów Wallace Collection

 

Radosław Liwoch

Militaria ze Starego Żmigrodu

Military Artefacts from Stary Żmigród

 

Agnieszka Naleźny

Ostroga rycerska z zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim.

A Knightly Spur from the Teutonic Castle in Radzyń Chełmiński

 

Petr Žákovský

Medieval Awl-Pike from Žeranovice in Moravia

Średniowieczne szydło z Žeranovic na Morawach

 

Marcin Adamiak, Radosław Zdaniewicz

Żelazna szabla ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Iron Sabre from the collection of Museum in Gliwice

 

Alan Williams, David Edge

Three ‘grotesque’ helmet visors in the Wallace Collection

Trzy groteskowe zasłony hełmów z Wallace Collection

 

Piotr N. Kotowicz, Robert Fedyk

Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z okolic Sanoka

Early Medieval Sword Scabbard Chape from the surrounding of Sanok

 

Piotr Strzyż, Jacek Ziętek

Okucie pochwy miecza z Przybyszyc

Sword Scabbard Chape from Przybyszyce

 

Radosław Liwoch

Topór z Prywitowa w obwodzie żytomierskim na Ukrainie

Axe head from Pryvitov in Zhytomyr province, Ukraine

 

Marek Florek

Wczesnośredniowieczny rogowy grot strzały ze Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu

Early Medieval Horn Arrowhead from Castle Hill in Sandomierz

 

Olgierd Ławrynowicz, Wojciech Wasiak

Nowo odkryty miecz z Łowicza

Newly discovered Sword from Łowicz

 

Olgierd Ławrynowicz, Piotr Strzyż

Późnośredniowieczny kord z Siarzewa koło Ciechocinka

Late Mediaval Falchion from Siarzewo nearly Ciechocinek

 

Marek Florek

Średniowieczny topór z Sandomierza

Medieval Axehead from Sandomierz

 

Marek Florek

Żelazny grot strzały z Górek Klimontowskich, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

An Iron Arrowhead from Górki Klimontowskie, Sandomierz distr., Świętokrzyskie Voivodeship

 

KRONIKA

CHRONICLE