Acta Militaria Mediaevalia. Vol. X

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Wrocław University, Museum of Folk Architecture in Sanok, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok-Wrocław 2014

ISSN 1895-4103

 

Lech Marek

The Blessing of Swords. A New Look into Inscriptions of the Benedictus – type

Błogosławieństwo miecza. Nowe spojrzenie na inskrypcje typu Benedictus

 

Piotr Świątkiewicz

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski

Not only about military items from the stronghold in Białogarda, Lębork district

 

Arkadiusz Przybyłok

Przyczynek do znajomości uzbrojenia wojsk zakonu krzyżackiego doby Wielkiej Wojny na przykładzie malowideł ściennych z kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi 9 w Toruniu

Contribution to the arms and armour of the army of the Teutonic Order in the period around the Great War on the basis of wall paintings from the masonry house at Królowej Jadwigi 9 Street in Toruń

 

Barbara Chudzińska

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010)

Military items from the castle in Muszyna (research in the years 2007-2010)

 

Grzegorz Żabiński

Ways of acquisition of firearms and related equipment in the state of the Teutonic Order in Prussia

Sposoby pozyskiwania broni palnej i związanego z nią wyposażenia w państwie Zakonu Niemieckiego w Prusach

 

Tomasz Stępnik, Paweł Kucypera, Piotr Pudło, Krzysztof Rybka

Early-medieval sword from Koninko, Kórnik Community, Wielkopolskie Voivodship

Wczesnośredniowieczny miecz z Koninka, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie

 

Witold Świętosławski

Mosiądzowany puginał z Pomorzanek, pow. Gostynin

A brass plated dagger from Pomorzanki, Gostynin district

 

Jerzy Kuśnierz

Zamojski epizod historii zaginionych mieczy grunwaldzkich

The Zamość episode of the history of the lost swords from Grunwald

 

Andrzej Krzyszowski, Arkadiusz Michalak, Tomasz Stępnik

A medieval sword with remains of a scabbard excavated in Buk in Greater Poland

Średniowieczny miecz z elementami pochwy znaleziony w Buku w Wielkopolsce

 

Anna Rybarczyk, Piotr Strzyż

Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu

Medieval axe cases from excavations in Elbląg

 

Radosław Liwoch

Topór z Horodnicy na zachodniej Ukrainie

An axe from Horodnica in West Ukraine

 

Piotr Pudło

Historia pewnego miecza, czyli o pożytkach z kwerend muzealnych

A history of a certain sword, or, on the benefits of research in museums

 

Radosław Liwoch

Grot włóczni z naddniestrzańskiej Horodnicy

A spearhead from Horodnica on the Dniester

 

Marek Florek

Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Nowosielca

An early medieval spearhead from Nowosielec

 

Marek Florek

Późnośredniowieczne ostrogi z cmentarza przy kościele pw. św. Ducha w Sandomierzu

Late medieval spurs from the cemetery by the church of the Holy Spirit in Sandomierz

 

Radosław Liwoch

Grot włóczni z Jaksic

A spearhead from Jaksice

 

Radosław Zdaniewicz

Dwa zabytki średniowiecznej broni białej z Bojszowa na Górnym Śląsku

Two relics of medieval cold steel weapons from Bojszów, Upper Silesia

 

Petr Žákovský

Long sword in the Highlands Museum (Museum Vysočiny) in Jihlava

Długi miecz z Muzeum Vysočiny w Jihlavie

 

Petr Žákovský

Long sword in the Highlands Museum (Museum Vysočiny) in Jihlava, Telč branch

Długi miecz z Muzeum Vysočiny w Jihlavie, oddział w Telč

 

KRONIKA

CHRONICLE