Acta Militaria Mediaevalia. Vol. VIII

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Rzeszów University, Historical Museum in Sanok

Kraków-Rzeszów-Sanok 2012

ISSN 1895-4103

 

Sergej Yu. Kainov

Swords from Gn?zdovo

Miecze z Gniezdowa

 

Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra

Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4

Military artefacts from the early medieval skeletal cemetery in Radom, site 4

 

Petr Žakovský, Jiří Hošek, Vlado Cisár

A unique finding of a great helm from the Dalečín castle in Moravia

Unikatowe znalezisko hełmu garnczkowego z zamku Dalečín na Morawach

 

Holger Grönwald

Old iron – iron fists and other finds from the medieval castle of Cucagna

Stalowe pięści i inne znaleziska z badań średniowiecznego zamku Cucagna

 

Christof Krauskopf

Weapon finds from the “Grüttpott” at Stolpe on the Oder

Znaleziska broni i uzbrojenia z “Grüttpott” w Stolpe nad Odrą

Appendix: Bettina Jungklaus, Christof Krauskopf

Appendix: Human skeletal remains from the “Grüttpott” at Stolpe

 

Milena Bravermanová

The so-called armour of St. Wenceslaus – a historical introduction

Tzw. kolczuga św. Wacława – wprowadzenie historyczne

 

Radomir Pleiner

Mail of St. Wenceslaus – metallography of rings

Kolczuga św. Wacława – badania metalograficzne ogniw

 

Nicholas Checksfield, David Edge, Alan Williams

Examination and assessment of the Wenceslaus mail hauberk

Analiza formalna i metryczna kolczugi św. Wacława

 

Paweł Sankiewicz

Późnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Ostrowa Radzimskiego

Late medieval sword’s chape from Ostrów Radzimski

 

Olgierd Ławrynowicz, Mariusz Rychter

Ile wart jest kord z Warty?.

What is the falchion from Warta worth?

 

KRONIKA

CHRONICLE