Acta Militaria Mediaevalia. Vol. II

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok 2006

ISSN 1895-4103

 

Patryk Skupniewicz

O tarczach sasanidzkiej jazdy

About the shields of Sasanid cavalry

 

Andrzej Janowski

Brązowe i srebrne trzewiki pochew mieczy z X-XIII w. z terenu Polski. Uwagi o proweniencji i datowaniu

Bronze and silver chapes of the 10th-13th century swords from the territory of Poland. Remarks concerning their origin and dating

 

Piotr N. Kotowicz

Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski

Remarks concerning early medieval war-flails from the territory of Poland

 

Radosław Liwoch

Buławy z zachodniej Ukrainy

Western Ukrainian maces

 

Jerzy Kuśnierz

Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowieczu

Extract from the research on the military significance of Gródek upon Bug (Wołyń) in the early Middle Ages

 

Arkadiusz Michalak

Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich. Refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina, pow. Olkusz

A few more comments about medieval maces from the territory of Poland. Bugucin (Olkusz district) discovery-remarks in passing

 

Witold Świętosławski

Wizerunki militariów w godłach średniowiecznych herbów rycerstwa polskiego..

Military images in the medieval Polish chivalry emblems

 

Andrzej Szpunar, Marcin Glinianowicz

Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w Małopolsce

Late medieval arms in the Czchów castle in Lesser Poland

 

Lech Marek

Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śląska

Medieval and Renaissance falchions from Silesia

 

Tomasz Klisz

Średniowieczny grot oszczepu z Czermna Kolonii, pow. Tomaszów Lubelski

A medieval javelin head from Czermno Kolonia, site 3, Tomaszów Lubelski district

 

Marek Florek

Militaria z późnośredniowiecznego folwarku rycerskiego w Suchynii, pow. Kraśnik, woj. lubelskie

Militaries of the late medieval knight farm in Suchynia, Kraśnik district, Lublin voivodship

 

Lech Marek, Bogdan Mucha

Kord z Henrykowa koło Szprotawy

Falchion artefact from Henryków near Szprotawa