Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Wrocław University, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok-Wrocław 2020

ISSN 1895-4103

 

Thomas Salmon

New perspectives on the Byzantine “paramerion”

Nowe spojrzenie na bizantyjski “paramerion”

 

Dymitr Dymydjuk

„Pojmanie Chrystusa”. Miniatury ormiańskie z X-XI wieku jako źródło do historii uzbrojenia Armenii epoki Bagratydów (wprowadzenie do problematyki)

“The Taking of Christ”. Armenian miniatures from the 10th-11th centuries as a source to the study on the armament of the Armenian Bagratid Era (general overview)

 

Marcin Engel

„Kraina konnych wojowników”? Przegląd uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego na terenach jaćwieskich od schyłku IX do XIII w.

“The land of mounted warriors”? Overview of horseman’s weapons and equipment in Yatvingian territories from the late 9th to the 13th century

 

Michal Holeščák

Late medieval nomads in the Little Carpathians

Późnośredniowieczni nomadowie w Małych Karpatach

 

Adam Lech Kubik, Aleksander Piasecki

The confiscated set of medieval arms and armour from the Podlaskie Museum in Białystok

Skonfiskowany zbiór średniowiecznych militariów ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

Marco Vignola

Notes on a type XXII.1 sword: the twilight of the baselard

Uwagi o mieczu typu XXII.1: zmierzch basilarda

 

Piotr N. Kotowicz, Petr Žákovský

A find from Nozdrzec in the former Land of Sanok and the issue of popularity of falchions in medieval Red Ruthenia

Znalezisko z Nozdrzca w dawnej ziemi sanockiej, a kwestia popularności kordów na terenie średniowiecznej Rusi Czerwonej

 

Michał Bugaj, Radosław Zdaniewicz, Radosław Liwoch

Ostrogi z doby plemiennej z Udorza

Tribal Age spurs from Udórz

 

Sławomir Wadyl, Zbigniew Misiuk, Jakub Karczewski

An upper-guard of a type T sword from Gdańsk

Podstawa głowicy miecza typu T z Gdańska

 

Alexandra Yu. Shchedrina

Sword from Krasn?ianka. Complex of traditions and technologies

Miecz z Krasnânki. Zespół tradycji i technologii

 

Alexandra Yu. Shchedrina, Sergei Kainov

Helmet from the National Museum of Bosnia and Herzegovina

Hełm z Narodowego Muzeum Bośni i Hercegowiny

 

Radosław Zdaniewicz

Militaria z badań fosy zamku w Ryczowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Weaponry from the examinations of the moat of Ryczów Castle in the Kraków-Częstochowa Jura

 

Deyan Rabovyanov, Svetlana Velikova

A late medieval saber from the collection of the Rousse Regional Museum of History

Późnośredniowieczna szabla ze zbiorów Regionalnego Muzeum Historycznego w Ruse

 

Radosław Liwoch

Trójlistne (awarskie?) groty strzał z okolic Krakowa

Triple-winged (Avar?) arrowheads from Kraków vicinity

 

Daniel Tereszczuk

Wczesnośredniowieczne żeleźce topora z okolic Radkowa

An early medieval axe head from the vicinity of Radków

 

Piotr N. Kotowicz, Łukasz Wyszyński

Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Tuczap

Early medieval sword scabbard chape from Tuczapy

 

Marek Florek

Średniowieczny grot włóczni z Rudnika nad Sanem

Medieval spearhead from Rudnik on San

 

Arkadiusz Michalak

Tarczka boczna kordu z Kotliny Kłodzkiej

A falchion side guard from Kłodzko Valley

 

Marcin Krzepkowski

Głowica późnośredniowiecznego miecza z siedziby rycerskiej w Jeziorkach

Late medieval sword’s pommel from knigthly seat in Jeziorki

 

Andrzej Janowski

Nowa monografia mieczy średniowiecznych z terenu Czech (Jiří Hošek, Jiří Košta, Petr Žákovský. 2019. Ninth to Mid-Sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context. Part I – The Finds. Prague–Brno, ss. 424)

 

Lech Marek

Ways of Seeing, Ways of Reading II: The Anthropology and Aesthetics of Arms and Armor

 

Piotr N. Kotowicz

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji bronioznawczej „Military Campaigns, Weaponry and Military Equipment (Antiquity and Middle Ages)”

 

Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz

Z gościną w Hradcu Królowej – międzynarodowa konferencja „Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts”, Hradec Králové, 10-12 września 2019 r.

 

Patryk Skupniewicz

“Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period”. International Conference in Sanok, Poland

 

Aleksander Musin

In memoriam dla Nauczyciela – Anatoliâ N. Kirpičnikova (1929-2020)